Kada bi trebalo da nosite masku protiv zagađenja vazduha?

Kada bi trebalo da nosite masku protiv zagađenja vazduha?

Postoji rastuća opšta saglasnost da je zagađenje vazduha globalni problem, posebno od kada je Kina objavila rat zagađenju. Takođe, u Srbiji u poslednjih par meseci dolazi do sve veće svesti građana o zagađenom vazduhu. Sve ovo je na globalnom, ali i nivou naše države rezultovalo u transparentnijem izveštavanju, kao i povećanoj dostupnosti podataka populaciji.

Intezivan porast interesovanja za temu "zagađenje vazduha" u Srbiji (Izvor: Google Trends)
Slika 1 – Intezivan porast interesovanja za temu “zagađenje vazduha” u Srbiji (Izvor: Google Trends)

Pre svega, šta određuje AQI (indeks zagađenja vazduha)? Odgovor je jednostavan: spoljašnji zagađivači, ima ih 6 koji su praćeni. Jedan zagađivač koji zaista može naneti štete ljudima naziva se suspendovanim česticama ili PM2.5. Ovaj zagađivač nije lako svarljiv u ljudskom organizmu i može prodreti lako i duboko u našu cirkulaciju. Kada su nivoi PM2.5 i PM10 čestica visoki preporuka je da nosite masku, ali ne hiruršku, već filter/nano masku (sa N99 ili N95 sertifikatom).

Pri kolikom nivou AQI je potrebno nositi masku? Ovo zavisi od nekoliko različitih stvari i da stvar bude još komplikovanija, ovi nivoi variraju od države do države. Svetska zdravstvena organizacija (SZO) je ispitala da su bezbedne doze PM2.5 čestica u okviru od 24 časa približno 25 ug/m3. Svako prekomerno izlaganje od ovog u periodu od 24 sata može dovesti do ozbiljnih respiratornih i plućnih problema, pa čak i kancera.

Prema kineskoj vladi, nošenje maske je neophodno ukoliko je AQI nivo preko 200 ili je koncentracija PM2.5 čestica preko 150 ug/m3. Ova skala dozvoljava 6 puta veće PM2.5 ug/m3 izlaganje u 24-četvoročasovnom periodu u odnosu na zdravstvene standarde postavljene od strane Svetske zdravstvene organizacije.

U osnovi, SZO, vlada SAD, kineska vlada i SEPA (Serbian Environmental Protection Agency) tj. Agencija za zaštitu životne sredine imaju međusobne razlike u AQI nivoima (tj. SAQI_11 u Srbiji, što je u suštini identična stvar) koji su dozvoljeni u vremenu od 24 sata pre nego što izazovu štetne uticaje na ljudsko zdravlje. SZO kaže da je izlaganje PM2.5 u koncentraciji do 25 ug/m3 najbezbednije, SAD EPA kaže da je ta vrednost 35 ug/m3, dok Kina kaže da je to vrednost do 75 ug/m3. Međutim, SEPA kaže da su bezbedni nivoi 25 ug/m3 za PM10, dok bezbedne vrednosti za PM2.5 nisu istaknute na njihovom zvaničnom sajtu u ovom trenutku. Koju skalu bi trebalo da pratite i kada bi trebalo da nosite masku?

Najbolji pristup bi bio da pratite striktne standarde Svetske zdravstvene organizacije. Njihovo istraživanje je otkrilo da dugotrajno izlaganje PM2.5 česticama, čak i u niskom koncentracijama može dovesti do ozbiljnih i fatalnih stanja. Ovo znači da je potrebno nositi masku pre nego što AQI pređe 50 (bazirano na kineskim standardima). Nažalost, za većinu kineskih gradova, ovo znači da bi njeni stanovnici trebalo da nose maske kada god oni izađu napolje. Dok su ovi standardi previše striktni, skala u SAD je malo fleksibilnija i preporučuje da se maska nosi kada AQI pređe preko 101. Bilo kako bilo, ostanite zdravi i nosite masku mnogo pre nego što se dostigne AQI nivo od 200, a naša preporuka bi bila da masku nosite ukoliko AQI pređe 100, odnosno PM2.5 koncentracija bude veća od 150.

Leave a Comment

Ovaj sajt koristi kolačiće (cookies). Nastavkom korišćenja ovog sajta saglasni ste sa našom upotrebom kolačića. Možete i odustati. Opširnije

Ovaj prozor objašnjava upotrebu kolačića (cookies) na ovom sajtu. Ukoliko nastavite sa korišćenjem ovog sajta, saglasni ste sa našom upotrebom kolačića i politikom privatnosti. Šta su kolačići Kolačići su male datoteke koje su uskladištene na vašem računaru pomoću web pretraživača (kao što su Internet Explorer ili Firefox) na zahtev sajta koji pregledate. To omogućava sajtu koji pregledate da zapamti stvari o vama, kao što su vaša podešavanja koja ste postavili na sajtu i istoriju pregleda stranica ili da zapamti vašu prijavu. Kolačići mogu biti uskladišteni na vašem računaru na kratak period (na primer, neki su uskladišteni samo dok vam je web pretraživač otvoren) ili na duži period, čak i godinama. Kolačići koji nisu uskladišteni od ovog sajta nisu nam dostupni. Naša upotreba kolačića Ovaj sajt koristi kolačiće u razne svrhe, a najvažnije su: Analitika. To nam omogućava da utvrdimo kako posetioci koriste ovaj sajt radi njegovog unapređenja. Kolačići za oglašavanje (verovatno trećih lica). Ako ovaj sajt prikazuje reklame, kolačići se mogu postaviti od strane oglašivača kako bi se utvrdilo ko je pregledao oglase ili nešto slično. Ovi kolačići mogu se postaviti od strane trećih lica i u tom slučaju ovaj sajt nema sposobnost za čitanje i pisanje tih kolačića.nOstali kolačići trećih lica za stvari kao što su Facebook ili Twitter deljenje. Ovi kolačići uglavnom će biti postavljeni od strane trećih lica nezavisno, tako da ovaj sajt nema mogućnost za čitanje ili pisanje istih.

Zatvori