Browsing Tag

pm2.5

Aerozagađenje i kardiovaskularni sistem
Zagađenje Vazduha,

Aerozagađenje i kardiovaskularni sistem

Ovoga puta se bavimo malo ozbiljnijim istraživanjem aerozagađenja i mehanizama dejstva na kardiovaskularni sistem. Neki razultati mogu biti šokantni, jer imaju izuzetno izraženo dejstvo na krvne sudove, a samim tim i na ceo kardiovaskularni sistem. Mnogi polutanti iz vazduha dovode do oštećenja srca i krvnih sudova. Literaturni podaci ukazuju da