Politika privatnosti

Veb-sajt vazduh.info, vodeći računa o svojim posetiocima, na osnovu svoje Politike privatnosti želi da zaštiti njihovo pravo na zaštitu podataka, prilikom prikupljanja, korišćenja, održavanja i objavljivanja informacija dobijenih od posetilaca. U skladu sa Opštom direktivom o zaštiti podataka Evropske Unije (General Data Protection Regulation „GDPR“) koja je stupila na snagu 25. maja 2018. godine, uređuje se obrada ličnih podataka prilikom slanja newslettera(biltena), ažuriranja informacija na sajtu, slanja obaveštenja i poziva putem e-maila i svih drugih vidova korišćenja ličnih podataka, radi pružanja usluga i unapređivanja svih vidova poslovanja. Cilj je stvaranje sigurnije, bezbednije i kvalitetnije sredine za posetioca.

Informacije koje se prikupljaju:

 • Ime i prezime
 • e-mail adresa
 • IP adresa*

Scenariji pri kojima se informacije prikupljaju:

 • kontakt forma
 • komentari na objavama
 • prijava za bilten
 • Google Analytics*

Cilj prikupljanja i obrade informacija:

 • slanje newslettera i drugih informacija i obaveštenja posetiocima

Lični podaci će biti obrađivani od strane:

Glavni administrator vazduh.info veb-sajta

Prikupljanje i obrada ličnih podataka se vrši na osnovu date saglasnosti, koja je izričita, nedvosmislena i dobrovoljna.

Vaša prava u skladu sa GDPR:

 • Pravo da budete obavešteni da li se Vaši podaci koriste za obradu i u koje svrhe;
 • Pravo na pristup ličnim podacima i informacijama;
 • Pravo na ispravku (pravo da zatražite ispravku svih netačnih podataka koji se na Vas odnose);
 • Pravo na zaborav (pravo da zatražite da se obrišu Vaši podaci ukoliko povučete saglasnost, podaci više nisu nužni, uložite prigovor ili obrada nije u skladu sa zakonom);
 • Pravo na prenosivost podataka;
 • Pravo na prigovor Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti;
 • Pravo na povlačenje saglasnosti.

Zaštita informacija

Administrator vazduh.info veb-sajta će preduzeti sve razumno neophodne korake da osigura zaštitu vaših podataka u saglasnosti sa GDPR.

Promene Politike privatnosti

Administrator veb-sajta vazduh.info ima diskreciono pravo da po potrebi ažurira Politiku privatnosti, i u skladu sa tim izmeni datum ažuriranja na sajtu.

Ukoliko želite da povučete Vašu saglasnost ili dobijete informacije vezane za Politiku privatnosti, možete to učiniti:

Datum ažuriranja Politike privatnosti je 09. mart 2019. godine