35 zdravih studenata su koristili prečistač vazduha 48 sati. Evo šta se desilo sa njihovim telima

Da li zagađenje vazduha utiče na zdrave i mlade osobe bez simptoma? Počnimo sa tri stvari, od koje prve dve znamo o nauci koja stoji iza zagađenja vazduha, ali jednu vrlo važnu stvar ne znamo.

1. Znamo da prečistači vazduha smanjuju nivo PM2.5

Ovde ćemo biti kratki, jer smo već detaljno pričali o suspendovanim čestičnim materijama. Znamo da prečistači smanjuju nivo PM2.5 i gasnih zagađivača u prostorijama.

2. Znamo da PM2.5 ubija ljude

Istraživači procenjuju da zagađenje vazduha izaziva jedno u šest smrtnih slučajeva — i jedno u četiri smrtna slučajeva u zagađenijim državama, kao što je Indija. A takođe znamo i da zagađenje vazduha ubija više ljudi nego pušenje.

3. Nismo znali da li prečistači vazduha čine ljude zdravijim — do sada

Do sada nismo znali da prečistači vazduha čine ljude zdravijim, istraživanja koja potvrđuju pozitivne efekte na zdravlje ljudi je iznenađujuće vrlo teško naći. Ali na svu sreću, istraživači su počeli da objavljuju dobre studije koje testiraju ovo pitanje.

Da li prečistači imaju prave benefite po zdravlje?

35 studenata u Šangaju su dobili od istraživača prave i lažne prečistače vazduha, te su im bili praćeni laboratorijski markeri dva dana. Istraživači su testirali pulmonalnu funkciju studenata i nekoliko markera zapaljenja u njihovoj krvi.

Pre svega, pitamo se: da li su prečistači smanjili broj PM čestica u vazduhu? Crvena linija na grafikonu ispod predstavlja nivo PM2.5 napolju. Plava linija predstavlja nivo PM2.5 unutar prostorija gde su boravili studenti koji su koristili lažne prečistače.

35 zdravih studenata su koristili prečistač vazduha 48 sati. Evo šta se desilo sa njihovim telima

Nije iznenađujuće, lažni prečistači nisu radili. Primetite ove loše nivoe zagađenja. Svetska zdravstvena organizacija dozvoljava godišnji limit u iznosu do 10 mikrograma. Bez prečistača, sobe studenata imaju prosek od 100 mikrograma!

Ali progledajte PM2.5 nivoe u sobama sa pravim prečistačima (žuta linija).

35 zdravih studenata su koristili prečistač vazduha 48 sati. Evo šta se desilo sa njihovim telima

PM2.5 nivoi su duplo niži u sobama sa pravim prečistačima.

Ali, već znamo da prečistači smanjuju nivo zagađenja. Da li prečistači zapravo imaju efekat na njihova tela? Predstavljamo efekte pravih prečistača vazduha kroz rezultate biomarkera inflamacije:

35 zdravih studenata su koristili prečistač vazduha 48 sati. Evo šta se desilo sa njihovim telima
Zeleno = nivo čestica u vazduhu (PM2.5); crveno = inflamacija krvi; plavo = vazokonstrikcija; ljubičasto = funkcija pluća; žuto = krvni pritisak; narandžasto = respiratorna inflamacija

Studenti su imali značajno niži nivo biomarkera zapaljenja u krvi, takođe imali su niže nivoe koagulacije krvi (marker zgrušavanja krvi i stvaranja krvih ugrušaka). Imali su manje sužene krvne sudove, ali jedna od stvari koja nije značajno poboljšana jeste njihova funkcija pluća.

Tri stvari koje nismo znali pre ove studije

1. Prava šteta od zagađenja ne nastaje zapravo u našim plućima

Moja intuicija me je uvek vodila ka tome da problemi sa plućima kao što su astma i kancer pluća nastaju zbog zagađenja vazduha. Zagađenje vazduha utiče na naša pluća, ali epidemiološke studije ukazuju da su efekti na naša pluća manji od efekata na naša srca i krvne sudove. Zagađenje vazduha ubija tri puta više ljudi kroz srčane udare i moždane udare nego kroz kancer pluća i ostale plućne probleme.

35 zdravih studenata su koristili prečistač vazduha 48 sati. Evo šta se desilo sa njihovim telima

2. Zdravstveni efekti su čak realni i za mlade, zdrave studente

Zapamtite da ovo nisu stari ljudi. Oni nisu ljudi koji su se priključili studiji zato što već imaju probleme. Oni su mladi, zdravi ljudi. Ovi rezultati sugerišu da zagađenje vazduha ima velike uticaje na naša tela, čak iako smo potpuno zdravi.

35 zdravih studenata su koristili prečistač vazduha 48 sati. Evo šta se desilo sa njihovim telima

3. Benefiti su detektibilni u 48 sati

Biomarkeri inflamacije testiranih studenata su se promenili u samo dva dana! Zagađenje vazduha ima dugotrajne štetne efekte kao što je kancer, ali takođe ima i kratkotrajne efekte kao što je zapaljenje krvi i vazokonstrikcija (koje verovatno doprinosi ovim dugotrajnim problemima). Zato što su ovi rezultati upoređeni sa grupom koja je dobila lažne prečistače, isključuje se povezanost sa placebo efektom, što ukazuje na to da efekat zagađenog vazduha povišenim PM česticama zapravo postoji!

35 zdravih studenata su koristili prečistač vazduha 48 sati. Evo šta se desilo sa njihovim telima

Ali ovo je samo jedna studija…

Kao i svaki pronalazak, ne bi trebalo da donosimo zaključne zasnovane na samo jednoj studiji, ali postoji barem još četiri skorašnjih studija sa sličnim pronalascima (1, 2, 3, 4).

Suština: Prečistači vazduha poboljšavaju zdravstvene biomarkere kod ljudi koji žive u zagađenim mestima/objektima i ovo nisu placebo efekti.

Zaključak: Prečistač vazduha i te kako ima pozitivan efekat na Vaše zdravlje.