Šta su PM 2.5 čestice i zašto bi trebalo da se zabrinete?

Gas Maska - Zagađenje vazduha - PM2.5 PM10 PM1 čestice

PM2.5 vrednosti možete pronaći u izveštajima kvaliteta vazduha nekih gradova. Saznajte šta one znače i zašto bi trebalo da pratite njihove vrednosti. PM2.5 predstavlja čestične materije (particulate matter – PM) koje imaju prečnik manji od 2.5 mikrometara, što znači da su oko 3% prečnika ljudske dlake. PM2.5, čestice ove kategorije su toliko male da mogu … Read moreŠta su PM 2.5 čestice i zašto bi trebalo da se zabrinete?