COVID-19,

Korona virus (COVID-19) i putovanje

S obzirom da je glavna tema sajta zagađenje vazduha, vazduh je ipak medijum putem koga se prenose infekcije, stoga biće pokrivena i ova tema. Nova korona virus (COVID-19) koji izaziva respiratorne simptome prvi put je identifikovan u decembru 2019. u gradu Vuhan, provinciji Hubei, Kina. Korona virus pripada grupi virusa koji

Zagađenje Vazduha,

Hronična izloženost zagađenju vazduha povećava rizik od gojaznosti i metaboličkog sindroma

Hronično izlaganje česticama zagađenja vazduha (PM 10 i PM 2.5) povećava rizik od gojaznosti i metaboličkog sindroma. Ovog puta ćemo pogledati nedavno objavljenu i široko objavljivanu studiju koja je eksperimentalno pokazala povezanost između izlaganja zagađujućih čestica vazduha i povećanja telesne mase: „Hronično izlaganje česticama zagađenja vazduha povećava rizik od gojaznosti