Zagađenje Vazduha,

Mikroorganizmi u vazduhu

Vazduh nema svoju mikrobnu floru jer nije prirodna sredina za njihov rast i razmnožavanje. Ipak, u vazduhu se oni nalaze. Sastav mikroorganizama u vazduhu se menja i zavisi od više faktora kao što su: kretanje vazduha, izloženost sunčevoj svetlosti, stepen vlažnosti, temperatura i borj osoba koje borave u posmatranom prostoru.

Zagađenje Vazduha,

Tehnologija čišćenja vazduha

Uporedite tehnologije prešišćavanja vazduha korišćene u uređajima koji prečišćuju vazduh i saznajte koja je to tehnologija koja je Vama potrebna. Zbunjeni ste žargonima koje viđate u marketinškim brošurama aparata za prečišćavanje vazduha? U ovoj objavi razjasniću sve nedoumice glavnih tehnologija prečišćavanja vazduha i obeležiću njihove prednosti i mane u terminologiji