Saznajte više o PM 10 česticama i kako se zaštititi

PM 10 Čestice

PM 10 čestice | Stvari koje je neophodno da znate o PM 10 česticama i kako da se zaštitite od istih U proseku, ljudi udahnu oko 16 puta u minutu, 960 udisaja u satu, 23 040 udisaja na dan i 8 409 600 godišnje. Ukoliko imate dovoljno sreće da živite do 80. godine, u proseku … Read moreSaznajte više o PM 10 česticama i kako se zaštititi