Prvi i Jedini Online Kurs o Zagađenju Vazduha!

Prvi i Jedini Online Kurs o Zagađenju Vazduha!

Esencijalni vodič za optimalni kvalitet vazduha u Vašem životu

Nesvesno dnevno udahnemo vazduh oko 11 000 puta, ali nažalost nemamo uvek mogućnost da udahnemo čist i svež vazduh. Vazduh Info portal predstavlja prvi i jedini online kurs o zagađenju vazduha! Godine iskustva i istraživanja na ovu temu navela su me da dizajniram online kurs – vodič o zagađenju vazduha, koji će Vas na inovativan i zabavan način naučiti o zagađenju vazduha.

Prvi i Jedini Online Kurs o Zagađenju Vazduha!

1199 RSD 899 RSD


Šta ćete naučiti prilikom pohađanja ovog online kursa?

 • Sastav unutrašnjeg i spoljašnjeg vazduha
 • Efekat kvaliteta vazduha na naš kardiovaskularni i respiratorni sistem
 • Identifikacija glavnih unutrašnjih i spoljašnjih zagađivači vazduha
 • Zaštita od zagađenja vazduha
 • Protok vazduha i tehnologija korišćena u procesu čišćenja vazduha
 • Procenite PM 2.5 i PM 10 nivoe bez monitoringa
 • Interpretacija izveštaja o zagađenju vazduha

Da li postoje neki preduslovi za ovaj kurs?

 • Ovaj kurs ne zahteva prethodno znanje, sve će biti pojašnjeno u kursu
 • Interesovanje za zagađenje vazduha je poželjno

Koja je ciljna grupa?

 • Ljudi koji žive & rade u visoko zagađenim područjima i koji žele da saznaju kako da se zaštite
 • Ljudi koji žele da saznaju više o kvalitetu vazduha unutar zatvorenih prostora i spoljašnjeg vazduha, zagađenju vazduha i prečišćivanju vazduha
 • Svi ostali zainteresovani za efekte lošeg kvaliteta vazduha na naše zdravlje i naših obližnjih

Sadržaj online kursa

Modul 1 – Dobrodošli U Kurs

Lekcija 1: Uvod u kurs

Modul 2 – Kvalitet Vazduha

Lekcija 2: Sastav vazduha
Lekcija 3: Protok vazduha
Lekcija 4: Kako se meri kvalitet vazduha?
Lekcija 5: Interpretacija i razumevanje izveštaja o zagađenju vazduha
Lekcija 6: Šta je zagađenje vazduha?
Lekcija 7: Efekat zagađenja vazduha na zdravlje
Lekcija 8: Kako proceniti vrednosti PM 2.5 i PM 10 bez merača?

Modul 3 – Zagađivači Vazduha

Lekcija 9: Čestične materije (Particulate Matter; PM)
Lekcija 10: Crni ugalj
Lekcija 11: Ozon
Lekcija 12: Isparljiva hemijska jedinjenja (VOCS)
Lekcija 13: Ugljen dioksid
Lekcija 14: Ugljen monoksid
Lekcija 15: Azot dioksid
Lekcija 16: Sumporni oksidi
Lekcija 17: Radioaktivni zagađivači

Modul 4 – Zaštita Od Zagađenja Vazduha Na Otvorenom Prostoru

Lekcija 18: Smog
Lekcija 19: Efikasna zaštita od spoljašnjeg zagađenja vazduha
Lekcija 20: Hrana koja Vas štiti od efekata koji mogu nastati usled zagađenja vazduha

Modul 5 – Vazduh U Zatvorenom Prostoru

Lekcija 21: Izvori zagađenja vazduha u zatvorenom prostoru i prevencija
Lekcija 22: Kako poboljšati kvalitet vazduha?
Lekcija 23: Prečistači vazduha
Lekcija 24: Biljke

Modul 6 – Bonus

Bonus 1: Priručnik u PDF formatu
Bonus 2: Specijalan kupon za Cambridge Maske